Ansatte Beiarn barne- og ungdomsskole

Knut Rønnåbakk
Rektor

47 25 20 74
​knut.ronnaabakk@beiarn.kommune.no

Ivar A. Sæther
Inspektør, Rådgiver, Faglærer, IKT Ansvarlig
91 73 04 53

ivar.saether@beiarn.kommune.no

Randi Aspmo
Kontaktlærer 1. klasse

randi.aspmo@beiarn.kommune.no

Karin Gilseth
Kontaktlærer 2. klasse

kg@beiarn.kommune.no

Julia Steffen Berg
Kontaktlærer 3. klasse

jsb@beiarn.kommune.no

Rune Jørgensen
Kontaktlærer 4. klasse, logoped
rune.joergensen@beiarn.kommune.no

Sture Moldjord
Kontaktlærer 5. klasse, Newtonlærer
sture.moldjord@beiarn.kommune.no

Stian Brændmo
Kontaktlærer 6. klasse
stian.braendmo@beiarn.kommune.no

Hege Sæther
Kontaktlærer 7. klasse

hege.saether@beiarn.kommune.no

Siri Kvæl
Kontaktlærer 8. klasse
siri.kvael@beiarn.kommune.no

Silja Uteng
Kontaktlærer 9. klasse

su@beiarn.kommune.no

Marit Frantzen
Kontaktlærer 10. klasse

marit.frantzen@beiarn.kommune.no

 

Håkon Sæther
Faglærer

haakon.saether@beiarn.kommune.no

Rita Olsen
Voksenopplæring
Faglærer

rita.olsen@beiarn.kommune.no

Saritha Tvervik Kildahl
Fagærer

sk@beiarn.kommune.no

Knut-Rasmus Tvervik Kildahl
Faglærer

kk@beiarn.kommune.no

Eirik Fjellstad
Faglærer

ef@beiarn.kommune.no

Caroline Knutsdatter Fjellstad
Faglærer

carknu@beiarn.kommune.no

Anne Rita Nybostad
Rektor kulturskolen, faglærer
99 03 12 31
anne.rita.nybostad@beiarn.kommune.no

Connie Myhr
Miljøarbeider / SFO
connie.myhr@beiarn.kommune.no

Merethe Nyvold
Skoleassistent
merethe.nyvold@beiarn.kommune.no


Frid Rønnåbakk
Skoleassistent
frid.ronnaabakk@beiarn.kommune.no

Johanne Steen
Miljøarbeider / SFO
47 70 78 13
johanne.steen@beiarn.kommune.no

SFO
477 07 813

Ester Myrland
Renholder

Judith Maseka
Renholder

Roald Moldjord
Vaktmester
915 35 494

 

 

Skolefritidsordning

Informasjon om SFO finner du HER

Skolemelk og skolefrukt

Alle elevene i beiarskolene får gratis skolefrukt på skolen.

Skolemelk må hver enkelt bestille via skolelyst.no

 

Utleie av lokaler på Beiarn barne- og ungdomsskole

Gebyrregulativ - utlån av lokaler på Beiarn barne- og ungdomsskole 

* Utlån av lokaler til lag og foreningeri forbindelse med møter og kurs av kortere varighet. Uten rengjøring. Gratis
Utleie av gymsal med kjøkken til bursdagsselskap med varighet inntil 3 timer. Uten rengjøring. Kr. 335
* Utleie av gymsal med kjøkken til konfirmasjon. Uten rengjøring. Kr. 1670
Utleie av gymsal med kjøkken til kommersielle formål eller andre inntektsbringende arrangement. Uten rengjøring. Kr. 1670
Utleie av gymsal med øvrige skolelokaler til inntektsbringende arrangement. Uten rengjøring. Kr. 3340

Skriftlig søknad sendes til: anders.forstun@beiarn.kommune.no 

Lærerressurser

DIVERSE

 

Stairs  Engelsk til Stairsverket. Supplement til læreverket med oppgaver til hvert kapittel. 

 

Lokus123  Aschehougs nettside for sine bøker for grunnskolen.

 

steinalder  Artig og lærerik side om steinalderen.

 

Gruble.net

 

Faglenker  Fra Tromsøskolen.no mye nyttig for elever og lærere.

 

Sudoku oppgaver  Databasen inneholder 6895702 oppgaver for øyeblikket og genererer nye kontinuerlig.

 

Nysgjerrigper  En nysgjerrigper er en som tør å stille spørsmål, og som vil ha svar på det han eller hun lurer på. For mer enn ti år siden bestemte Norges forskningsråd seg for å lage et Nysgjerrigper-tiltak i barneskolen for å vise barn og unge at det er gøy å forske. Nysgjerrigper vil at du skal ta vare på din nysgjerrighet, forskertrang og fantasi.

 

Regnmakerne  Regnmakerne kan mye om energi. Derfor bruker Regnmakerne blant annet å passe på de voksne når de bruker energi.

 

Skolenettet

 

moava.org  - Alle fag, alle trinn
Kittys oppgaver – Norsk, matematikk og engelskoppgaver fra 4. klasse og oppover.
gymtroll.no - undervisningsopplegg i kroppsøving


 

Matematikk:  Kurs fra Microsoft Office. Viser alle funksjonene i Excel. Microsoft Office

Andre sider

MATEMATIKK

 

5-10 år

10-13 år

13-100

 

 

 

 

 

MULTI1-7  Engasjerende, meningsfull og morsom matematikk utgitt av Gyldendal! MULTI gir en engasjerende, meningsfull og morsom vei til matematikk!

 

Gruble.net/matte/  Mange matematikkoppgaver. Her kan du ta sertifikat.

 

 

 

Max fri.  - et gratis tilrettelagt øvingsprogram i matematikk.

 

 Matematikkboka  For 1-10 klasse mange øvingsoppgaver (Dansk nettsted)

 

Tallknekkern  Bruk addisjon, subtraksjon, mulitiplikasjon og divisjon for å komme fram til målet.

 

Matte.no  Dette er en nettportal med nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning. Her finner du nyttige linker, programomtaler, oversikt over bøker, emnerelatert stoff med linker, undervisningsopplegg, oppgaver, læreplaner mm. 

 

Terjes mattespill  Her kan du prøve dine ferdigheter i forskjellige matematiske disipliner. Spillene er enkle og du kan velge mellom addisjon, substraksjon, multiplikasjon, divisjon, prosent og primtallsfaktorisering. Det er dessuten også en "topp 10" liste hvor de beste blir rangert.

 

Number Time (Engelsk)  Matematikk for småskoletrinnet. Interaktivt  arbeid med tall.

 

Sjakk   Spill sjakk mot datamaskin eller mot andre på nettet..

 

Vindusrekka   Matematikk for grunnskolen. Det er sju emnehefter og en ordbok i Vi på vindusrekka. Emneheftene dekker til sammen mye av matematikkpensumet på mellomtrinnet i grunnskolen.

 

Matematikk.org  Spill for elever. De har også sider for foreldre og lærere.

 

moava.org

 

Salaby.no – Alle fag

NORSK

 

Gruble.net/norsk/  Mange gode norskoppgaver.

 

Ord for alt 3-4.  Norskoppgaver for 3. klasse. Gule sider er sider med grammatikkoppgaver. Her trener du på ord og språk.

 

Ord for alt 5  Norskoppgaver for 5. klasse.

 

ny i norge  Fin øvelse i ord og uttrykk med lyd, bilde og tekst.

 

abc.cappelen.no/  Norsk for 1-2 klasse.

 

Hangman  Dette er en god øvelse i å finne ulike ord og titler. Det er gode øvelser i å lære seg bokstaver og ord. Passer for 4. klasse og oppover. Her kan både lærer og elever lage egne ordlister, som blir liggende i 2 uker, før de tas bort.

 

Gyldendals ABC  Bli med inn i klasserommet til Lill og Leo og arbeid med bokstavsidene! Eller kanskje du vil spille ABC-spill eller gå til lesehjørnet?

 

Norskverkstedet  Nettsted med kurs og oppgaver innenfor norskfaget.

 

Norske folkeeventyr  Tekster av mange eventyr.

 

Ressurssidene  Norsk nettskole sine sider med mye informasjon og oppgaver i norskfaget.

 

Bokmålsordboka Ordbok.

 

Nynorskordboka Ordbok.

 

Temaweb - startside  Føremålet med denne nettenesten er å gjere det enklare og meir oversiktlig å jobbe med tema, både for deg som er elev og deg som er lærar.

  Oppgaver i  rettskriving Henta fra ressurssidene

 

Salaby.no Alle fag

 

moava.org Alle fag

 

Fagsider diverse

Stairs - engelskverket i 1. - 4. klasse

Cumulus - naturfag og samfunnsfag i 1. - 4. klasse

Vi i verda - KRLE-verket i 1.-4. klasse

Gyldendals ABC - leseverk i 1. og 2. klasse

Tunkatten - nynorskside frå Ivar Aasen-tunet

Kart i skulen - gratis webatlas

Uteskuleaktivitetar - idebank for elevar og lærarar

Abakus - matematikk

Multi - matematikk

Framtidajunior - nynorsk nettavis for born og unge

Tusen millionar - matematikkverket for 1.-7. klasse

Musikk 1-10 - musikkverket for 1.-7. klasse

NRK skule - NRK sine sider for skulane

Tv2 skole - TV2 sine sider for skolene

Sense-lang - online touch-kurs

SOL - systematisk observasjon av lesing

Uteskuleveven - mest for lærarane, om uteklasserom

Yggdrasil - naturfagsverket i 5.-7. klasse

Midgard - samfunnsfagsverket i 5.-7. klasse

Scoop - engelskverket på mellomsteget

Du og eg - KRLE-verket på mellomsteget

Gruble.net - spel deg til kunnskap

Det magiske klasserommet - opplegg frå Redd Barna om klimaendringane

Ordboka - søk både i nynorsk- og bokmålsordlista

Learn English - nettsider frå British council

Viten - nettbasert læringsressurs i naturfag

Energispelet - simulatorbasert strategispel

Basic glutenfri baking - glutenfrie oppskrifter

Naturfag.no - naturfagsenteret sin nettstad for lærarar

New flight - engelskverket på ungdomssteget

Tetra - matematikkverket på ungdomssteget (10. klasse)

Maximum - matematikkverket på ungdomssteget (8. og 9. klasse)

Horisontar - KRLE-verket på ungdomssteget

Opus - musikkverket på ungdomssteget

Los geht's - tyskverket på ungdomssteget

Tellus - naturfagsverket på ungdomssteget

Frå saga til cd - norskverket på ungdomssteget

Forskning.no - aktuell side om forskning

Store norske leksikon - nettleksikon

Allkunne - nynorsk nettleksikon

Nasjonalbiblioteket - nettsidene til Nasjonalbiblioteket

Filmhjelp - nettside frå Firda vgs om korleis ein arbeider med film

Framtida.no - nynorsk nettavis for ungdom

Geogebra - gratis dynamisk matematikkprogram

CIA World fact book - nettside frå CIA om alle verdas land

Artsdatabanken - nettside om artsmangfaldet i Noreg

Aktivitetsbanken - øvingar og treningsprogram for ski, friidrett, orientering, symjing og golf

Rockipedia - oppslagsverk over norske artistar og plater

Heinzelnisse - Deutsh-Norwegisches Wörterbuch

Språkval - hjelpesider for elevar som skal velje tilvalsspråk

Munin.buzz - nettavis for ungdom

 

Skolebiblioteket

Skolebiblioteket har et godt utvalg bøker for barn og ungdom, og det kommer mange nye bøker hvert år.
Oversikt over alle bøkene som finnes finnes på nett. Her ser du også om boka er inne eller er utlånt.