Skolemelk og skolefrukt

Alle elevene i beiarskolene får gratis skolefrukt på skolen.

Skolemelk må hver enkelt bestille via skolelyst.no

 

Skolefritidsordning

Alle elever som har fra tidligere plass på SFO og de som har søkt dette året har plass.
Det er slik at plassene har dere frem til dere selv sier dem opp.
Dette gjelder 1.- 4.klasse.
SFO er fra i høst flyttet over til barnehagen på Moldjord.
Åpningstid: 14:00-16:00 

Ansatte Beiarn barne- og ungdomsskole

Rita Veronika Olsen
Rektor
95 04 40 79

rita.olsen@beiarn.kommune.no

Knut Rønnåbakk
Undervisningsinspektør/Rektor kulturskolen
47 25 20 74

knut.ronnaabakk@beiarn.kommune.no

Ivar A. Sæther
Rådgiver, Faglærer, IKT Ansvarlig
91 73 04 53

ivar.saether@beiarn.kommune.no

Kathrine Berntsen
Skoleassistent
47 70 78 13

kathrine.berntsen@beiarn.kommune.no

Marit Frantzen
Lærer
Kontaktlærer 8. klasse

47 70 78 13
marit.frantzen@beiarn.kommune.no

Stian Brændmo
Lærer

Kontaktlærer 4. klasse
47 70 78 13
stian.braendmo@beiarn.kommune.no

Anniken Eide
Faglærer
Timelærer spansk

anniken.eide@beiarn.kommune.no

Hege Sæther
Lærer
Newtonlærer, kontaktlærer 5. klasse

47 70 78 13
hege.saether@beiarn.kommune.no

Christine Steffen Berg
Lærer
Kontaktlærer 1. klasse

47 70 78 13
christine.berg.steffen@beiarn.kommune.no

Ann Rigmor H. Navjord
Kontaktlærer 2. klasseJulia Steffen Berg
Permisjon
47 70 78 13

Siri Kvæl
Faglærer

47 70 78 13
siri.kvael@beiarn.kommune.no

Håkon Sæther
Kontaktlærer 6 og 7. klasse

47 70 78 13
haakon.saether@beiarn.kommune.no

Randi Aspmo
Kontaktlærer 9. og 10. klasse
47 70 78 13
randi.aspmo@beiarn.kommune.no​

Rune Jørgensen
grunnskole/voksenopplæring

rune.joergensen@beiarn.kommune.no

Merethe Mathisen
Vernepleier, Miljøarbeider

47 70 78 13
merethe.mathisen@beiarn.kommune.no

Nina Vågan
Miljøarbeider

nina.vaagan@beiarn.kommune.no


Merethe Nyvold
Skoleassistent

Sture Moldjord
Kontaktlærer 3. klasse
sture.moldjord@beiarn.kommune.no

Frank Borkamo
Faglærer

frank.borkamo@beiarn.kommune.no

Johanne Steen
Lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget 


Ester Myrland
Renholder

Tove Moen
Renholder

Rita Frantzen
Renholder

Judith Maseka
Renholder

Berit Berntsen
Renholder

Tor Allan Strand
Vaktmester
918 33 560

Roald Moldjord
Vaktmester
915 35 494

 

 

Lærerressurser

DIVERSE

 

Stairs  Engelsk til Stairsverket. Supplement til læreverket med oppgaver til hvert kapittel. 

 

Lokus123  Aschehougs nettside for sine bøker for grunnskolen.

 

steinalder  Artig og lærerik side om steinalderen.

 

Gruble.net

 

Faglenker  Fra Tromsøskolen.no mye nyttig for elever og lærere.

 

Sudoku oppgaver  Databasen inneholder 6895702 oppgaver for øyeblikket og genererer nye kontinuerlig.

 

Nysgjerrigper  En nysgjerrigper er en som tør å stille spørsmål, og som vil ha svar på det han eller hun lurer på. For mer enn ti år siden bestemte Norges forskningsråd seg for å lage et Nysgjerrigper-tiltak i barneskolen for å vise barn og unge at det er gøy å forske. Nysgjerrigper vil at du skal ta vare på din nysgjerrighet, forskertrang og fantasi.

 

Regnmakerne  Regnmakerne kan mye om energi. Derfor bruker Regnmakerne blant annet å passe på de voksne når de bruker energi.

 

Skolenettet

 

moava.org  - Alle fag, alle trinn
Kittys oppgaver – Norsk, matematikk og engelskoppgaver fra 4. klasse og oppover.
gymtroll.no - undervisningsopplegg i kroppsøving


 

Matematikk:  Kurs fra Microsoft Office. Viser alle funksjonene i Excel. Microsoft Office

Andre sider

MATEMATIKK

 

5-10 år

10-13 år

13-100

 

 

 

 

 

MULTI1-7  Engasjerende, meningsfull og morsom matematikk utgitt av Gyldendal! MULTI gir en engasjerende, meningsfull og morsom vei til matematikk!

 

Gruble.net/matte/  Mange matematikkoppgaver. Her kan du ta sertifikat.

 

 

 

Max fri.  - et gratis tilrettelagt øvingsprogram i matematikk.

 

 Matematikkboka  For 1-10 klasse mange øvingsoppgaver (Dansk nettsted)

 

Tallknekkern  Bruk addisjon, subtraksjon, mulitiplikasjon og divisjon for å komme fram til målet.

 

Matte.no  Dette er en nettportal med nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning. Her finner du nyttige linker, programomtaler, oversikt over bøker, emnerelatert stoff med linker, undervisningsopplegg, oppgaver, læreplaner mm. 

 

Terjes mattespill  Her kan du prøve dine ferdigheter i forskjellige matematiske disipliner. Spillene er enkle og du kan velge mellom addisjon, substraksjon, multiplikasjon, divisjon, prosent og primtallsfaktorisering. Det er dessuten også en "topp 10" liste hvor de beste blir rangert.

 

Number Time (Engelsk)  Matematikk for småskoletrinnet. Interaktivt  arbeid med tall.

 

Sjakk   Spill sjakk mot datamaskin eller mot andre på nettet..

 

Vindusrekka   Matematikk for grunnskolen. Det er sju emnehefter og en ordbok i Vi på vindusrekka. Emneheftene dekker til sammen mye av matematikkpensumet på mellomtrinnet i grunnskolen.

 

Matematikk.org  Spill for elever. De har også sider for foreldre og lærere.

 

moava.org

 

Salaby.no – Alle fag

NORSK

 

Gruble.net/norsk/  Mange gode norskoppgaver.

 

Ord for alt 3-4.  Norskoppgaver for 3. klasse. Gule sider er sider med grammatikkoppgaver. Her trener du på ord og språk.

 

Ord for alt 5  Norskoppgaver for 5. klasse.

 

ny i norge  Fin øvelse i ord og uttrykk med lyd, bilde og tekst.

 

abc.cappelen.no/  Norsk for 1-2 klasse.

 

Hangman  Dette er en god øvelse i å finne ulike ord og titler. Det er gode øvelser i å lære seg bokstaver og ord. Passer for 4. klasse og oppover. Her kan både lærer og elever lage egne ordlister, som blir liggende i 2 uker, før de tas bort.

 

Gyldendals ABC  Bli med inn i klasserommet til Lill og Leo og arbeid med bokstavsidene! Eller kanskje du vil spille ABC-spill eller gå til lesehjørnet?

 

Norskverkstedet  Nettsted med kurs og oppgaver innenfor norskfaget.

 

Norske folkeeventyr  Tekster av mange eventyr.

 

Ressurssidene  Norsk nettskole sine sider med mye informasjon og oppgaver i norskfaget.

 

Bokmålsordboka Ordbok.

 

Nynorskordboka Ordbok.

 

Temaweb - startside  Føremålet med denne nettenesten er å gjere det enklare og meir oversiktlig å jobbe med tema, både for deg som er elev og deg som er lærar.

  Oppgaver i  rettskriving Henta fra ressurssidene

 

Salaby.no Alle fag

 

moava.org Alle fag

 

Fagsider diverse

Stairs - engelskverket i 1. - 4. klasse

Cumulus - naturfag og samfunnsfag i 1. - 4. klasse

Vi i verda - KRLE-verket i 1.-4. klasse

Gyldendals ABC - leseverk i 1. og 2. klasse

Tunkatten - nynorskside frå Ivar Aasen-tunet

Kart i skulen - gratis webatlas

Uteskuleaktivitetar - idebank for elevar og lærarar

Abakus - matematikk

Multi - matematikk

Framtidajunior - nynorsk nettavis for born og unge

Tusen millionar - matematikkverket for 1.-7. klasse

Musikk 1-10 - musikkverket for 1.-7. klasse

NRK skule - NRK sine sider for skulane

Tv2 skole - TV2 sine sider for skolene

Sense-lang - online touch-kurs

SOL - systematisk observasjon av lesing

Uteskuleveven - mest for lærarane, om uteklasserom

Yggdrasil - naturfagsverket i 5.-7. klasse

Midgard - samfunnsfagsverket i 5.-7. klasse

Scoop - engelskverket på mellomsteget

Du og eg - KRLE-verket på mellomsteget

Gruble.net - spel deg til kunnskap

Det magiske klasserommet - opplegg frå Redd Barna om klimaendringane

Ordboka - søk både i nynorsk- og bokmålsordlista

Learn English - nettsider frå British council

Viten - nettbasert læringsressurs i naturfag

Energispelet - simulatorbasert strategispel

Basic glutenfri baking - glutenfrie oppskrifter

Naturfag.no - naturfagsenteret sin nettstad for lærarar

New flight - engelskverket på ungdomssteget

Tetra - matematikkverket på ungdomssteget (10. klasse)

Maximum - matematikkverket på ungdomssteget (8. og 9. klasse)

Horisontar - KRLE-verket på ungdomssteget

Opus - musikkverket på ungdomssteget

Los geht's - tyskverket på ungdomssteget

Tellus - naturfagsverket på ungdomssteget

Frå saga til cd - norskverket på ungdomssteget

Forskning.no - aktuell side om forskning

Store norske leksikon - nettleksikon

Allkunne - nynorsk nettleksikon

Nasjonalbiblioteket - nettsidene til Nasjonalbiblioteket

Filmhjelp - nettside frå Firda vgs om korleis ein arbeider med film

Framtida.no - nynorsk nettavis for ungdom

Geogebra - gratis dynamisk matematikkprogram

CIA World fact book - nettside frå CIA om alle verdas land

Artsdatabanken - nettside om artsmangfaldet i Noreg

Aktivitetsbanken - øvingar og treningsprogram for ski, friidrett, orientering, symjing og golf

Rockipedia - oppslagsverk over norske artistar og plater

Heinzelnisse - Deutsh-Norwegisches Wörterbuch

Språkval - hjelpesider for elevar som skal velje tilvalsspråk

Munin.buzz - nettavis for ungdom

 

Skolebiblioteket

Skolebiblioteket har et godt utvalg bøker for barn og ungdom, og det kommer mange nye bøker hvert år.
Oversikt over alle bøkene som finnes finnes på nett. Her ser du også om boka er inne eller er utlånt.