Senterpartiet kom inn med følgende representanter:    
Andrè Kristoffersen (ordfører)
Monika Sande
Rune Jørgensen
Marit Moldjord
Tommy Rasch
Ørjan Kristensen

Beiarn Arbeiderparti kom inn med følgende representanter:
Håkon A.N. Sæther
Linda T. Moen
Merete Leiråmo
Johnny Steinåmo

Beiarn Bygdeliste kom inn med følgende representanter:
Espen Erling Karlsen (Varaordfører)
Torbjørn Grimstad
Julia Steffen Berg
Frank Einar Vilhelmsen
Tommy Arild Hansen


Vara for Senterpartiet i rekkefølge er: Iris Skoglund, Line Trones, Tom Antonsen, Irmelin Kristoffersen, Bjørn Vilhelmsen, William Øvernes, Einar Krekling, Bent Ove Tollåli og Martine Leiråmo.

Vara for Arbeiderpartiet i rekkefølge er: Gisela Engholm, Linn Anette Gundersen, Helge Osbak, Iselin Sæther, Silja Uteng, Kjell Sandmo og Johanne Steen. 

Vara for Beiarn Bygdeliste i rekkefølge er: Tore Berntsen, Julie Kristensen, Benny Watne, Roy Cato Larsen, Anne Rita Nybostad, Bård Torger Berntsen, Knut-Rasmus Tvervik Kildahl og Malin Steffen Berg.