Satellitt telefoner

Beiarn kommune har anskaffet 3 stk. satellitt telefoner til bruk i krisetilfeller,
ved bortfall av mobil og fast telefon.
To av telefonene befinner seg på teknisk avdeling på kommunehuset
og skal benyttes av kriseledelse og helseavdeling.
Den siste er plassert hos Johnny Steinåmo, på Steinåmoen i Beiardalen.

(Telefonene er normalt sett ikke slått på når mobilnettet og fasttelefon er operativt.)

Telefonene har følgende nummer:

 • Beiarn kommune, Kriseledelse:     Telefon nr.  0088 164 145 2118
 • Beiarn kommune, Helse 1:             Telefon nr.  0088 162 243 6416
 • Beiarn kommune, Helse 2:             Telefon nr.  0088 164 142 3803
 • Beiarn kommune, Beiardalen:        Telefon nr.  0088 162 142 0238

Kommunal teknisk vakttelefon 970 10 852

Brukes ved ekstraordinær hendelser vedrørende kommunal drift utenfor ordinær arbeidstid.

Legekontoret tlf 755 69 100

Legekontoret har telefontid mellom kl 08:00 - 12:00, samt kl. 13:00-14:00.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113, legevakt har telefon 116117

 

Kommunalt kriseteam

Kontakt med kommunens kriseteam formidles gjennom Politiet, gjennom nødnummer 112.
Kriseteamets leder Kristin Hemminghytt (tlf. 472 69 421) eller nestleder Therese Brodersen (tlf. 90 01 48 10) kan også kontaktes.

Print

Alarmtelefon for barn og unge - tlf 116 111

Telefonen er døgnbemannet og gratis

 • Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep,
  er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner
 • Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge
 • Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111

Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge.

giftinformasjon_100x100

Giftinformasjonen tlf 22 59 13 00

Ved mistanke om forgiftning.  Telefonen er døgnbemannet. Gå til nettsted

kirkens sos_100x74

Kirkens SOS Tlf: 22 40 00 40

Telefonen er døgnbemannet. kirkens-sos.no

Kirkens SOS i Norge er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Telefon, SOS-melding og SOS-chat er bemannet av omkring 1000 frivillige medarbeidere.
De ønsker å fremme livsmot og håp for den som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise – og er samtidig et selvmordsforebyggende lavterskeltilbud.

ann-hjelpetelefonene-116-123-2_size-large_100x56

Mental Helses Hjelpetelefon Tlf: 116 123

Telefonen er døgnbemannet. mentalhelse.no

Mental Helse sine svartjenester driftes fra ærverdige Frogner hovedgård i Skien.
Den første av svartjenestene, Hjelpetelefonen, ble startet i 1992. Siden da har våre veiledere besvart anrop døgnet rundt, hele året.
Det er gratis å ringe Hjelpetelefonen på telefonnummer 116 123.
I tillegg til telefontjenesten, finner du også svartjenestene Sidetmedord.no og Arbeidslivstelefonen her. 
Mental Helse sine tjenester er for alle som trenger noen å snakke med eller skrive til.

 

VernForEldre_100x108

Vern for eldre Tlf: 800 30 196

Telefonen er døgnbemannet, vernforeldre.no

incest_100x29

Seksuelle overgrep Tlf: 800 57 000

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende.
Telefonen er døgnbemannet. incest80057000.no

ungdomstelefonen_100x63

Ungdomstelefonen. Tlf: 400 00 777

Ungdom svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
Telefonen er bemannet alle dager 18 - 22, unntatt lørdag.
ungdomstelefonen.no

Link til dinutvei.no

Din utvei - ved vold i nære relasjoner

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Om du kjører på elg eller anna vilt

Slik takler du en viltpåkjørsel

 • Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant.
 • Skaff oversikt over eventuelle skadede personer, og gi førstehjelp. Kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
 • Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.
 • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr senere.