​Friluftsskolen

Fra 2019 skifter ferieklubben navn til friluftsskolen. Friluftsskolen er et tilbud for barn i småskolealder (1.-4. trinn). Friluftsskolen er et konsept utviklet i samarbeid mellom Friluftsrådenes landsforbund og Den Norske turistforening. Friluftsskolen har fire obligatoriske tema som barna skal lære om:

  •        Allemannsrett og ferdselskultur
  •        Kartforståelse
  •        Raste- og leirplass
  •        Tur eller ekspedisjon

Friluftsskolen er første uke etter at skolen har tatt sommerferie (uke 26) og varer en hel arbeidsuke fra mandag til fredag. Tidsrom alle dager er 08:00 – 15:30.
Det legges opp til voksenstyrte, planlagte aktiviteter, men det er også rom for frilek og andre aktiviteter som barna kan være med på å bestemme. Vi er mye ute – uansett vær.