Beiarn kommune har samarbeidsavtale med Krisesenteret i Salten.
Senteret ligger i Bodø. Kontakt Krisesenteret i Salten på telefon 75 55 58 90
For mer informasjon, se https://bodo.kommune.no/Krisesenteret/