Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Ta kontakt med Beiarn Jeger- og Fiskerforening eller Beiarn Frivilligsentral for informasjon om jegerprøvekurs. For jegerprøveeksamen, ta kontakt med kommunens fagleder skog, utmark og miljø.