Plan- og driftsutvalget
Funksjon Navn   Parti
Leder Frank Einar Vilhelmsen   Beiarn Bygdeliste
Nestleder Line Trones   Senterpartiet
Medlem Linda T. Moen   Arbeiderpartiet
Medlem Julie Kristensen   Beiarn Bygdeliste
Medlem Tommy Rasch   Senterpartiet
Medlem Merete Leiråmo   Arbeiderpartiet
Medlem Bjørn Vilhelmsen   Senterpartiet

 

Varamedlem nr Navn                                   Parti                              
1 Johnny Steinåmo Arbeiderpartiet
2 Gisela Engholm Arbeiderpartiet
3 Linn Anette Gundersen Arbeiderpartiet
4 Helge Osbak Arbeiderpartiet
     
1 Rune Jørgensen Senterpartiet
2 Iris Skoglund Senterpartiet
3 Martine Leiråmo Senterpartiet
4 Tom Forstun Antonsen Senterpartiet
5 William Øvernes Senterpartiet
     
1 Vilde Nyvold Larsen BBL
2 Espen Karlsen BBL