Møtene ble holdt  onsdag 13. mars 2013 på Trones skole, og torsdag 14. mars på Moldjord skole.   
   

Tilstede fra kommunen: ordfører Monica Sande,  rådmann Ole Peter Nybakk,  prosjektingeniør Torbjørn Grimstad, teknisk sjef Jan Kristiansen, landbruk- kultur- og miljøsjef Aagot Eide, fagleder Kultur/ Kulturskolerektor Janne Berntsen, skogbrukssjef Otto John Navjord, rådgiver Terje Nyvold.

Elevene ved skolene hadde ordnet med god bevertning, blant annet vafler og kaffe.

Ordfører åpnet møtet og presenterte programmet for kvelden.

Det ble fra administrasjonen gitt en kort orientering om kommuneplanprosessen.

Videre ble det orientert om kommunens utfordringer innenfor:

 

 Befolkningsutvikling

 Arealbruk

 Kultur,  trivsel og folkehelse

 Næringsutvikling

 Areal og natur
 
De som hadde møtt opp ble deretter delt opp i grupper som tok for seg ulike tema. Alle fikk være med på idédugnad med alle tema.
Disse temaene ble det jobbet med: 
 
Befolkningsutvikling:         
 1. Hvordan skal vi få folk til å bli boende her?  2 Hvordan skal vi få folk til å komme hit?
 

Arealbruk.

Når vi skal legge til rette for boligbygging må vi tenke om vi ønsker at bosetningen skal være spredt, eller det skal legges til rette for boligbygging der hvor områdene allerede er tilrettelagt for bebyggelse. Kan man forvente samme kvalitet på infrastruktur uansett hvor i kommunen man bor? (vei, bredbånd, vann).
Er det viktig å ta vare på den dyrka marka vi har, eller er det greit å bygge på den? Ønsker vi at flere hytter skal legges nede i bygda? Hvordan ønsker du at kommunen skal se ut om 20 år i forhold til boliger, hytter, næringsbygg og næringsareal?
   
Kultur, trivsel og folkehelse.
Kultur, trivsel og folkehelse er viktige ingredienser for et godt liv. Her er et samarbeid mellom kommunen, lag og foreninger, og initiativrike enkeltpersoner viktig for å få et best mulig resultat.
1. : Hvilke kulturtiltak bør vi ha som kan favne flest mulig?
2. : Hvilke tiltak kan vi sette i verk som kan bedre folkehelsa?
  
Næringsutvikling.
Vi får stadig større landbruksenheter innenfor tradisjonelt landbruk - færre jobber i næringen. Hva kan gjøres for å vitalisere landbruket og for å utvikle landbruksrelatert næring? Hva kan vi gjøre for å trygge og videreutvikle øvrig næring i kommunen?
1.            Hvordan trygge de arbeidsplassene vi har?
2.            Hvordan få til nye arbeidsplasser?
  
Visjon.
"For felleskap, tradisjon og nye utfordringer"
Dette er kommunens visjon i dag. Er vi fornøyd med den, eller er det på tide å finne en ny?
En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en fremtidsdrøm.

Hva bør visjonen for Beiarn være?

Innledende diskusjoner: Noen ville ha en sprekere visjon, noen en mer jordnær visjon, mindre floskel. En mer optimistisk, en med mer trøkk i. Noen synes visjonen vi har er ok (7 stk). Noen mente at en må ta med ordene utvikling og nyskaping.
 
Se alle innspillene her (pdf)