Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.
Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak.
I så fall behandles den i byggesaken.