«Klubben» er drevet av de unge i Beiarn med støtte fra Arrangementskoordinator i kommunen. Ungdomsklubben har nylig flyttet til midlertidig lokale på Moldjord Skole.  Her er det mulighet for lek og spill i klubbens lokale samt aktiviteter i og rundt skolen. Vi har Biljard, Airhockey, bordtennis, gymsal, skaterampe, skolekjøkken, sløydsal, volleyball, fotball, musikkinstrumenter m.m.

Vi har også paintball og spiller det med jevne mellomrom nede på Innerjorda. Der er det etablert bane.

Vi har også en liten kiosk for utsalg av snop og brus. Her kan man også spille brettspill, eller bare slappe av med venner. Sist men ikke minst har vi et greit anlegg med miksebord, for den som liker å høre på musikk og danse.

All klubbvirksomhet følger skoleruta. Dette gjelder både mellomtrinns og ungdomsklubben. I lengre ferier som sommerferie og juleferie holder vi stengt. Før juleferien starter arrangerer vi juleball som avslutning på klubbåret.

 Klubb for 5 – 7. klasse: Holdes hver onsdag fra kl. 18.00 – 21.00.

 Klubb for 8. kl. – 18 år: Hver fredagskveld fra kl. 18.00 – 21.00.

På fredagsklubbene kan vi være fleksible på åpningstider, noen ganger åpner vi senere eller holder lengre åpent alt etter hva vi har på agendaen for kvelden. I tillegg vil det være noe aktivitet onsdager også for  Ungdomsklubben.
 

Det oppfordres at ungdom og foreldre som er brukere av klubben melder seg inn i facebookgruppa vår som heter: «Ungdomsklubben i Beiarn». Her er det til en hver tid oppdatert info om arrangementer, generelle beskjeder og dersom klubb avlyses etc.