Velkommen til biblioteket

Du finner biblioteket på kommunehuset på Moldjord.

Åpningstiden er den samme som for kommunehuset, men deler av tiden er det selvbejent.

Bibliotekets katalog

websøk.jpg

 

Gebyrer

Gebyrer for bibliotek i 2019

Erstatning for tapte bøker
Tapt materiale erstattes med faktisk pris.
For eldre bøker, spesielt verdifulle bøker, deler av verk, språkkurs og lignende beregnes prisen i hvert enkelt tilfelle.

Purregebyr 1. purring Kr. 5,- for barn Kr. 15,- for voksne
2. purring Kr. 10,- for barn Kr. 30,- for voksne
3. purring Kr. 20,- for barn Kr. 45,- for voksne

For purringer sendt pr. epost:
1.purring Gratis for barn Kr. 5,- for voksne
2. purring Kr. 5,- for barn Kr. 10,- for voksne
3. purring Kr. 20,- for barn Kr. 45,- for voksne

Kontakt

Laila Gabrielsen  Biblioteksjef   Tlf  75 56 90 37

Beiarn folkebibliotek
Nedre Beiarveien 906
8110 Moldjord