Velkommen til biblioteket

Du finner biblioteket på kommunehuset på Moldjord.

Åpningstiden er den samme som for kommunehuset, men deler av tiden er det selvbejent.

Gebyrer

Gebyrer for bibliotek i 2019

Erstatning for tapte bøker
Tapt materiale erstattes med faktisk pris.
For eldre bøker, spesielt verdifulle bøker, deler av verk, språkkurs og lignende beregnes prisen i hvert enkelt tilfelle.

Purregebyr 1. purring Kr. 5,- for barn Kr. 15,- for voksne
2. purring Kr. 10,- for barn Kr. 30,- for voksne
3. purring Kr. 20,- for barn Kr. 45,- for voksne

For purringer sendt pr. epost:
1.purring Gratis for barn Kr. 5,- for voksne
2. purring Kr. 5,- for barn Kr. 10,- for voksne
3. purring Kr. 20,- for barn Kr. 45,- for voksne

Kontakt

Laila Gabrielsen  Biblioteksjef   Tlf  75 56 90 37

Beiarn folkebibliotek
Nedre Beiarveien 906
8110 Moldjord