Det er kommet innspill fra:

Frivilligsentralen

Stormfjell Idrettslag

Nedre Beiarn Idrettslag

Beiarn skytterlag

Lærerne ved Beiarn barne- og ungdomsskole

Renholdere og vaktmestre ved Beiarn barne- og ungdomsskole

Grunneiere

Fysioterapeut Gundelie Waage Nøstbakken

Biblioteket

Fagleder kultur

 

Sammen med HR Prosjekt  og deres arkitekt Olivera Beus, er nå arbeidet med programmeringen begynt.  Dette er en fase med kartlegging av hvilke aktiviteter og typer rom som skal inn i bygget, hvor store de skal dimensjoneres og hvordan de plasseres i forhold til hverandre. Med andre ord – rammer for bygget. Prosjektgruppa har sammen  med arkitekten begynt å diskutere type rom, størrelser ut fra hvor antall personer som skal bruke dem og hvordan forbindelser det skal være mellom rommene -  hvilke rom som skal ha nærhet til hverandre. I denne fasen vil prosjektet fortsatt involvere brukere og aktuelle interessenter.

Etter kartleggingsfasen, vil programmeringen gå over i en skissefase der arkitekten tegner ut skisser og de ulike rommene kan da sees på plantegninger. Denne fasen starter opp i begynnelsen av august.

 

Grunnundersøkelser

HR Prosjekt foretar nå geologiske og hydrologiske grunnundersøkelser av tomta på Harrmoen. Funnene av undersøkelsen og en faglig vurdering med foreløpige uttalelser vil komme 24. mai. Det vil da bli gitt planvarsel om oppstart av reguleringsplan.  

 

Folkemøte mandag 14.juni

Det er planlagt et folkemøte mandag 14.juni. Vi satser på at smittesituasjonen er slik at vi kan ha HR Prosjekt fysisk til stede gi informasjon om hva som foregår i prosjektet så langt. Sett av tidspunktet nå, det er ikke så lenge til.