Prosjektet er igangsatt fra 1. oktober. Rådgivning mottatt etter denne datoen og frem til og med april 2023, kan være grunnlag for støtte.