Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell.

Det kan dreie seg om hjelp til egenomsorg og personlig stell, å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask, vask av vinduer og eventuelt storrengjøring.

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Hva forventer vi av deg.

 1. Vi forventer at du har en støvsuger som fungerer.
 2. Vi forventer at du har vaskeutstyr av helst et moppesyste.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2

Oppgaver som vi kan hjelpe deg med er:

 1. Rengjøring av gulv, i de rommene som du benytter
 2. Bære ut søppel
 3. Vaske klær, ta vare på klær
 4. Vaske opp kopper
 5. og ikke minst, slå av en prat.

Vi vasker ikke rom for gjester, vi rengjør ikke når du har gjester eller opp etter at gjester har besøk deg.
Har du besøk er hovedregelen at vi ikke bistår med hjemmehjelp.
Vi har behov for at du har vaskemidler til kjøkken, golv bad og toalett.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering.

Du har rett til hjemmesykepleie hvis du ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Hjemmesykepleien tilbyr også opplæring og veiledning som kan bidra til å gjøre hjelpetrengende personer mest mulig selvhjulpne.

Tjenesten er gratis.

Vi bidrar også til hjelp med Individuell Plan via SamPro
 

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Adresser

Holmentunet - Rønnågveien 18
Omsorgsboliger Moldjord - Rønnågveien 10, 12, 14, 16
Omsorgsboliger Trones - Tollånes 20, 22, 24, 26, 28, 30

Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet er tverrfaglig sammensatt av helsepersonell som samarbeider med fastlegen, pårørende og den det gjelder.
Etter avtale bistår teamet med utredning av demenssymptomer, råd/veiledning og kartlegging av hjemmesituasjon.
Det kan gjøres avtaler med oss i hjemmet elle på vårt kontor.

Hukommelsesteamet består av: 

Leder Julie Kristensen (Hjelpepleier) 
Hjelpepleier Marit Kristensen
Ergoterapaut Hanna Nybakk

Hva er hukommelsesteamet?

Ergoterapeut

Hanna Louise Nybakk er ergoterapeut i Beiarn kommune, og har kontor i andre etasje på Beiarn sykehjem.
Henvendelser til tjenesten kan gjøres personlig per telefon, epost, brev eller ved henvisning fra andre helse- eller omsorgstjenester.

Ergoterapeut jobber med:

 • Råd og veiledning med tanke på dagliglivets aktiviteter, personlig hygiene, hjem/skole og fritid.
 • Kartlegging og tilpasning av bolig
 • Kartlegge funksjonen
 • Forebyggende hjemmebesøk
 • Søknad/vurdering/utprøving/ tilpasning av tekniske hjelpemidler (bevegelse, syn, hørsel, kognisjon, kommunikasjon).
 • Syn- og hørselskontakt i kommunen.
 • Hjemmebesøk for å kartlegge og finne løsninger på aktiviteter som er utfordrende.
 • Samarbeide med andre tjenester i kommunen som: vaktmester, hjemmebaserte tjenester, fysioterapitjenesten, sykehjemmet m.fl.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Rønnågveien 20, 8110 Moldjord. 

Middagslevering

Middagslevering tilbys for personer som bor hjemme og har ernæringsmessig risiko eller har utfordringer med ernæring. Vi tilbyr levering av middag fra tre til syv dager i uken. Middagene tilberedes ved institusjonskjøkkenet ved Beiarn Sykehjem. Har du behov for middagslevering må du bestille for minimum tre dager i uken.

Middagen leveres ferdig porsjonert i emballasje, og består av et varmt middagsmåltid og dessert. Det serveres fisk/fiskemat tre dager i uken og kjøtt/kjøttmat tre dager i uken, lørdager serveres grøt.
 

Meny
Det lages meny for 3 uker og menyen kan du få på kjøkkenet eller hos hjemmesykepleien. Kjøkkenet legger vekt på å servere god hjemmelaget mat med rett næringsinnhold. Alle som har spesielle behov med tanke på allergier eller intoleranser får tilrettelagt kost. Har du behov for energiberiket kost er også dette mulig å få til.
 

Avbestilling
Ønsker du å avbestille eller avslutte middagsombringing vil det gå 2 dager fra du har gitt beskjed til at leveringen avsluttes, unntaksvis ved en eventuell sykehusinnleggelse, da vil du kun bli fakturert for de middager som allerede er levert til deg.

Ønsker du å avbestille tar du kontakt med kjøkkenet eller hjemmesykepleien.

Ønsker du å søke om middagsombringing sender du en søknad til virksomhetsleder i hjemmetjenesten Torhild Andersen-Nystad og du vil bli vurdert for å få vedtak på middagsutlevering.

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.