Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell.

Det kan dreie seg om hjelp til egenomsorg og personlig stell, å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask, vask av vinduer og eventuelt storrengjøring.

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Hva forventer vi av deg.

1) Vi forventer at du har en støvsuger som fungerer.

2) Vi forventer at du har vaskeutstyr av helst et moppesyste.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2

Oppgaver som vi kan hjelpe deg med er:

1) Rengjøring av gulv, i de rommene som du benytter

2) Bære ut søppel

3) Vaske klær, ta vare på klær

4) Vaske opp kopper

5) og ikke minst, slå av en prat.

Vi vasker ikke rom for gjester, vi rengjør ikke når du har gjester eller opp etter at gjester har besøk deg.

Har du besøk er hovedregelen at vi ikke bistår med hjemmehjelp.

​3) Vi har behov for at du har vaskemidler til kjøkken, golv bad og toalett.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering.

Du har rett til hjemmesykepleie hvis du ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Hjemmesykepleien tilbyr også opplæring og veiledning som kan bidra til å gjøre hjelpetrengende personer mest mulig selvhjulpne.

Tjenesten er gratis.

Vi bidrar også til hjelp med Individuell Plan via SamPro

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.