Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget   3   22         7   2
30
 
Formannskapet   3   1
22
27 10     7
 21
7 2
30
 
Kommunestyret   17   1
29
  19       7
21
16 14
Plan og ressursutvalget   6 26     4     17   5
27
 
Driftsutvalget   6   21 28       17 28 27  
Valgstyret                        
Valgnemd                        
Ungdomsråd 31     2 29       4 30 23