Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget   3   22         7      
Formannskapet   3   1 22 27 10     7
 21
  2 30  
Kommunestyret   17   1 29   19       7 16 14
Plan og ressursutvalget   6 26     4     17   5, 19  
Driftsutvalget   6   21 28       17   5  
Valgstyret                        
Valgnemd                        
Ungdomsråd 31     2 29       4 30 23