Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget   3   22                
Formannskapet   3   1 22 27 10     7   2 30  
Kommunestyret   17   1 29   19     21   16 14
Plan og ressursutvalget   6 26     4     3   5 19
Driftsutvalget   6   21 28       10   5  
Valgstyret                        
Valgnemd                        
Ungdomsråd 31     2 29       4 30 23