Av kommunens 874 stemmeberettigede har 611 stemt, et oppmøte på 69,91 %

Representantfordeling:

Parti Antall 
Senterpartiet 9
Arbeiderpartiet 3
Beiarn Bygdeliste 3
1 Monika Sande Representant
2 André Kristoffersen Representant
3 Rune Jørgensen Representant
4 Anders Forstun Representant
5 Audgar Carlsen Representant
6 Marit Cicilie Moldjord Representant
7 Iris Skoglund Representant
8 Tom Forstun Antonsen Representant
9 Line Trones Representant
10 Irmelin Kristoffersen Vara
11 Tommy Rasch Vara
12 Bent Ove Tollåli Vara
13 Martine Leiråmo Vara
14 Øyvind Sande Vara
15 Kaia Tollåli Larssen Vara
16 Bjørn Vilhelmsen Vara
17 Morten Stolpen Vara
18 Astri Aspmo Vara
19 Geir Asle Haraldsen Vara
20 Borgny Sofie Johannessen Vara

 

1 Torbjørn Grimstad Representant
2 Frank Einar Vilhelmsen Representant
3 Espen Erling Karlsen Representant
4 Anne Rita Nybostad Vara
5 Katarina Helen Utheim Vara
6 Marit Trones Vara
7 Lillian Elise Moldjord Vara
8 Rune Govert Guldahl Vara
9 Linnea Kvæl Vara
10 Thomas Sørensen  
11 Vilde Nyvold Larsen  
12 Siril Lilleeng Moldjord  
13 Trond Håkon Steen  
14 Christoffer Nyvold Larsen  
15 Lasse-Dan Jenssen  
16 June Stjernen  
1 Håkon André Nordberg Sæther Representant
2 Linda Tove Tverrånes Moen Representant
3 Gisela Beate Engholm Representant
4 Linda Merete Larsen Vara
5 Helge Osbak Vara
6 Ole-Håkon Hemminghytt Vara
7 Arne Gjertin Larsen Vara
8 Monica Slåttkjær Vara
9 Terje Johan Solhaug Vara
10 Ronny Kristian Vollan  
11 Ove Sætermo Tollånes  
12 Iselin Sjasmin Myrland Sæther  
13 Christian hammer  
14 Lydia Alwast  
15 Line Olga Strand  
16 Gunnar Tiurdal  
17 Jan Helge Einan  
18 Ottar Magne Karstensen  
19 Karin Selfors  
20 Elisabeth Sandmo Utheim  
21 Aumphai Einan  

For flere tall se: Valgstyrets møteprotokoll kommunevalget og

Valgstyrets møteprotokoll fylkestingsvalget

Resultat Fylkestingsvalget

NRK har en god oversikt over valgresultatet i Beiarn