I Beiarn har vi i år 3 valgkretser. Larsos krets og Larsos stemmelokale er lagt ned. Velgere fra Larsos krets er flyttet til Moldjord krets.

Stemmelokaler:

  

LokaleSøndag 8.septemberMandag 9 september
Moldjord skole  14.00 - 19.0010.00 - 18.00
Trones skole 10.00 - 18.00
Laukslett grendehus 10.00 - 18.00

 

Tidlig- og forhåndsstemming

Tidligstemming starter 1.juli. Da er  listene ikke klare, og du stemmer bare på parti.

Forhåndsstemming foregår 12.august til 6.september.

Begge deler gjøres på kommunehuset på Moldjord.

Lister

Det er tre lister som stiller til valg i Beiarn i år:

Arbeiderpartiet

Beiarn bygdeliste

Senterpartiet

 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra 11.juli på følgende steder: 

Servicetorget ved Kommunehuset
Coop Prix Beiarn
Coop Marked Moldjord
Nygårdsjøen samvirkelag.