planillustrasjon.png

En reguleringsplan er en plan som regulerer bruk (formål) og utnytting av grunn og bebyggelse i avgrensede områder av kommunen. Dette er gjerne visualisert med ulike farger og skraveringer på et kart, slik som i illustrasjonen til høyre. I tillegg kan det være tekst på kartene, som forteller om formål og utnyttingsgrad. Formål og utnyttingsgrad er også beskrevet i et eget tekstdokument kalt "planbestemmelser" eller bare "bestemmelser".

Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret.

 

For fullstendig oversikt over gjeldende
reguleringsplaner, gå inn i vårt Planarkiv.
og klikk "Vis alle"

 

På kommunekart.com finnes kartversjon av reguleringplanene. 
I menyen velges Beiarn kommune og reguleringsplaner. Deretter er det bare å scrolle seg frem.

 

Ved spørsmål angående reguleringsplaner, ta kontakt med Beiarn kommune på epostadressen under eller tlf. 755 69 000.

 

Forslag til ny reguleringsplan utarbeides av fagkyndige. Oppstartsmøte avtales med Beiarn kommune via post@beiarn.kommune.no