Disse har fått prisen

2023: Lars Inge Birkeli

2020: Ingen utdeling

2017: Magnus Stensland

2014: Svein Johansen

2012: Bjørg Carlsen

2011: Trond Kristensen

2010: Knut og Toril Sivertsen

2009: Thore Steen

2008: Ole Steinar Svendsen

2007: Knut Rønnåbakk

2006: Roald Selfors

2005: Finn Kvæl

2004: Liv Nybakk

2003: Lillian Moldjord. Runar Larsos og Bernt Asle Karlsen

 2002: Ranveig Ringaker

 2001: Asbjørn Johansen

 2000: Erik Gabrielsen

 1999: Ågot Eide og Frigg Ottar Os

 1998: Olaug og Ludolf Os

 1997: Ivar Arne Sæther

 1996: Øystein Ringaker

 1995: Toril og Kjell Aune

 1994: Ingrid Kolvik Larsen

 1993: Inge Strand

 1992: Per Strand

 1991: Hildor Johansen

 1990: Anne-Lise og Leif Viktor Olsen

 1989: Per Kjærran

 1988: Aril Tollånes

 1987: Kirsten og Arne Klausen

 1986: Jorunn Laastad

 1985: Ikke utdelt

 1984: Henry Jentoft

 1983: Kåre Helbostad og Sussi Gabrielsen

 1982: Erling Vegusdal og Henry Dokmo

 

Vedtekter

. Formålet med kulturprisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats på kulturfeltet i kommunen, samt stimulere til innsats. Kulturprisen skal ”henge høyt” og hedre personer som har bidratt med en god egeninnsats innen kulturarbeid utenom ordinært frivillighetsarbeid.
2. Driftsutvalget foretar utdeling av prisen til det tidspunkt man finner hensiktsmessig. Forslaget må inneholde en begrunnelse og beskrive kandidatens deltakelse og engasjement på kulturfeltet, herunder materiell og immateriell kultur.
3. Skulle man et år ikke ha forslag på verdig kandidat, vil utdeling ikke finne sted.
4. Prisen består av et pengebeløp på kr. 10.000,-. Prisen utdeles hvert tredje år. Den skal ledsages av et diplom som et varig tegn på og minne om at vedkommende er tildelt prisen.
5. Prisen gjøres kjent i kommunen og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre.

Reglene revidert og vedtatt i Kommunestyret 2017.