Tilbudet skal ut fra barnets alder, funksjonsnivå og interesser gi mulighet for: 

  • mat, hvile og omsorg.
  • fri lek ute og inne i et trygt og stimulerende miljø.
  • å utvikle evne til samarbeid og ansvar.
  • å delta i ulike former for praktiske, fysiske og kreative aktiviteter.

For mere informasjon om skolefritidsordningen se: 
Vedtekter for SFO, vedtatt 2016


Søknadsskjema sfo-plass