Beiarn kommune er en kommune med store skogressurser, og potensiale for å avvirke mye mer enn det blir gjort i dag. Skogen kan være en betydelig biinntekt for skogeier, i tillegg til at den er en fornybar ressurs som har stor verdiskapning. Verdien av en kubikk tømmer tidobles gjennom verdikjeden fra skogeier til sluttbruker.