Om borgerlig vigsel
På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel i Beiarn kommune og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss. 

 

Prøvingsattest og skjema til Folkeregisteret (Skatteetaten)
Før dere gifter dere må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn søknadsskjema til dem. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, kanskje lenger i sommermånedene. Vær derfor ute i god tid før bryllupet. 
Les mer hos Skatteetaten.

For å inngå ekteskap i Norge skal Folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor vurdere om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene. 

På bakgrunn av prøvingen vil Folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Har du spørsmål om prøvingen av ekteskapsvilkårene, kan du kontakte Folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

 

Hvordan bestille vigsel?
Dere kan bestille tid for vigsel ved å ta kontakt med kommunen via epost post@beiarn.kommune.no eller telefon 75569000

Original prøvingsattest fra Folkeregisteret må være innlevert/legges ved når dere bestiller vigselen. 

Vi oppfordrer dere til å være ute i god tid når dere vil bestille tid for bryllup.

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?

Dere kan tidligst gifte dere en uke etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

 

Hvor og når kan vi gifte oss?
Vigselen vil finne sted på kommunehuset i Beiarn. Dere kan ta med gjester under seremonien. Beiarn kommune gjennomfører vigsler i ukedagene mellom kl. 10.00 og 15.00.
Det er mulig å ønske andre tidspunkt og/eller steder. Ressurser og kapasitet hos oss avgjør om det lar seg gjøre. 

 

Fremmøte
Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Original prøvingsattest må være innlevert på forhånd, og legitimasjon må bli vist fram før seremonien starter.