Gjennom Bærekraftskolen skal vi vekke interessen og øke kunnskapen blant barn og unge rundt temaer som både er viktige og relevante i 2022. Gjenbruk, matsvinn og bærekraftige matvaner er temaer som en miljøbevisst generasjon må ta hensyn til. Prosjektets mål er å etablere ett nettverk av unge, engasjerte folk som kan bidra til et bedre og mer bærekraftig lokalsamfunn!

Vi har 20 plasser der 15 plasser vil være forbeholdt barn bosatt i kommunen.

Påmelding: https://adxyqth0474.typeform.com/to/HssoGInK