Følgende personer gis dispensasjon til å drive leiekjøring i Beiarn kommune fram til 15.05.2023   

 

Navn:

 

Tlf:

 

Stedfortreder:

 

Område:

 

Godkjent til:

 

Bjørn Vilhelmsen

 

481 23 930

 

 

Selfors-Kobbåvatn

 

15.05.2023

 

Arvid Savjord

 

958 31 364

 

 

Savjord

 

15.05.2023

 

Håkon Høyås

 

994 77 669

 

Tony Christoffer Johansen

Gråtådal-Stimarka, og ved

behov kommunen for øvrig.

 

15.05.2023

 

Roy-Cato Larsen

 

901 23 946

Ronny Ove Larsen Tom Emil Larsen

Tvervik-Arstad-Dokmo, og ved behov kommunen for

øvrig.

 

15.05.2023

 

Torfinn Troli

 

995 16 544

 

Morten Hegglund

 

Beiarn kommune

 

15.05.2023

 

Bernt Asle Karlsen

 

976 65 070

 

 

Beiarn kommune

 

15.05.2023

 

Aksel Skoglund

 

993 69 031

 

Espen Andre Skoglund

Tollådal –

Skoglund/Larshågnes

 

15.05.2023

 

Svein T. Ingvaldsen

 

415 52 901

 

Rudolf Ingvaldsen

 

Ramskjell

 

15.05.2023

 

Arnfinn Skoglund

 

481 04 143

 

Irene Carlsen

Midtbygda øst og Beiarfjellet, og ved behov

kommunen for øvrig.

 

15.05.2023

 

Freddy Olsen

 

917 94 401

 

Tommy Rasch

 

Beiarn kommune

 

15.05.2023