Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn oppfordres det til å levere gravemelding av sikkerhetsmessige årsaker.

Søknad om gravetillatelse sendes inn via kundeportalen til Geomatikk.

Ved graving i området Tvervik til Høyforsmoen bes Dere i tillegg sende kart til kommunen for kontroll mot vann- og/eller avløpsledning. Kart merkes «Gravemelding» og sendes post@beiarn.kommune.no

 

Hva koster det?

Geomatikk har egne priser. Hvis det finnes vann- og avløpsledning hvor dere har tenkt å grave koster kart fra kommunen kroner 540,-