Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling.
Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden.
Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold.
Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.
Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.