Erstatningsordningen skal sikre at landbruksforetak ikke lider tap fordi de får pålegg fra det offentlige som ledd i å oppnå trygg mat og miljøvennlig produksjon. 
Du kan få erstatning for

  • produksjonstap av planter og husdyr
  • saneringstiltak
  • tap i en pålagt oppholdsperiode
  • produksjonstap ved flytterestriksjoner på bier
  • nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet