Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Beiarn kommune finner du HER