Uttak av kontanter kan gjøres i Sparebanken Nord-Norge sin minibank på Storjord.
(På veggen ved inngangen til Coop Marked Beiarn og Misvær - avd Storjord).

Dersom du er DNB-kunde, kan du utføre dine daglige banktjenester
– innskudd, uttak, betale regninger og heve giro utbetalinger på Coop Marked Beiarn og Misvær - avd Storjord.