Å flytte til Beiarn skal være et godt alternativ til de som ønsker å bo landlig i trygge omgivelser, med kort avstand til byens fasiliteter.

For å nå vårt mål om flere unge innbyggere trenger vi arbeidsplasser.

Dette kan vi få til gjennom å ta godt vare på eksisterende næringsliv og legge til rette for nye etableringer.

Kommunen er behjelpelig på alle måter, med tilrettelegging, rådgivning og samtalepartner for å finne  positive løsninger.

Og minst like viktig er jobben som døråpner mot andre offentlige og private instanser.

Vi er en kommune full av muligheter. Sammen må vi skape et tilbud og bygge kompetanse slik at det skaper vekst og økt sysselsetting i kommunen.

Vi trenger folk med ideer, pågangsmot og stå på vilje.

Ta kontakt.

Det vi vil – det greier vi !

Bedriftsetablering

Går du med en bedriftsetablering i magen?
Ønsker du å  skape din egen arbeidsplass?

Ta kontakt, vi kan og vi vil hjelpe.
Beiarn kommune kan være behjelpelig på mange måter. Vi har og kan være behjelpelig med lokaliteter. Vi har næringsarealer klar for bygging.  Vi har gunstige finansierings og lånemuligheter. Vi har kontakter mot fagmiljø på fylkeskommunalt og statlig nivå.

Beiarn kommune har også en ordning med etableringstilskudd.

Går du med en ide så er det bare å ta kontakt. Vi kan være behjelpelig med utviklingsprosessen, fra ide til etablering av eget selskap.

Vi har vårt eget næringsselskap Sjøfossen Næringsutvikling AS som også kan bistå gründere på alle områder.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med næringssjef
Bjørnar Brændmo, tlf : 99558250
mail : bb@beiarn.kommune.no

Søknaden sendes til:

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

 

Bygdeutvikling Beiarn

«Bygdeutvikling er spesielt viktig med tanke på næringsutvikling, rekruttering og trivsel».

Som en videreføring av LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene), BPP (Bygdepolitisk program) og Bolyst etableres det nå et nytt tiltak: Bygdeutvikling Beiarn (BB). De kommunale midlene som tidligere har gått til BPP overføres nå Bygdeutvikling Beiarn.

Man kan søke tilskudd fra BB til ideer og tiltak, særlig for ny aktivitet i lokalsamfunnet. Tilskuddet er på max 10 000 kroner, og de som ikke er kvalifisert til tilskudd fra andre offentlige tilskuddsordninger vil bli prioritert.

Det er etablert en administrativ styringsgruppe bestående av leder for Frivilligsentralen, Gudbjørg Navjord, kulturleder Janne Berntsen, landbruksfaglig leder Anne Maren Wasmuth og næringskonsulent Bjørnar Brændmo.

Har du en ide, eller lurer du på noe rundt ordningen, ring Bjørnar Brændmo 995 58 250 eller Janne Berntsen 477 17 999, eller send en epost til post@beiarn.kommune.no

Bygdeutviklingsmidler

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

  • Etablering av ny virksomhet
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringer i økologisk fruktdyrking
  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.