Miljøtorget i Beiarn ligger på Høyforsmoen rett sør for Tollå

HUSK SORTERING!

På mottaket skal avfalles fordeles på ulike containere. Mye av det sorterte avfallet er gratis å levere. Sorter derfor avfallet før du pakker det inn i bilen eller tilhengeren, slik at avfall som leveres gratis enkelt kan plukkes ut.

BETALING

På Miljøtorg Beiarn beregner kundebehandler på torget pris etter avfallets volum. Betaling skjer kun med bankkort.

Næringskunder må søke om bedriftsavtale på forhånd dersom de ønsker faktura tilsendt. Det enkleste vil for de fleste være å betale med kort.

Mer info hos Iris Salten

 

Åpningstider

Onsdag

13:00-18:00

Lørdag fra 1. april til 1. september

10:00-14:00

Bevegelige helligdager

Stengt

Onsdag før skjærtorsdag

Stengt

Påskeaften

Stengt

Pinseaften

10:00-14:00

Julaften og Nyttårsaften

Stengt