Lundeng har gjort en grundig dokumentasjon omkring felespillerne fra Beiarn og spilt inn hittil ukjente slåtter fra distriktet. "Jeg kjenner det som om jeg er en del av en hemmelighet... omkring en musikalsk kultur som var nokså fremmed for de som levde samtidig". Den har til dels vært hemmelig for nåtiden også, helt til nå. Lundeng har gitt ut et prakteksemplar på 4 CDer med tilhørende foto og dokumentasjon. en av CDene består av bare beiarslåtter."Jeg synes det passet å spille inn beiarslåttene i mine oldrefedres nordlandshus på Fleinvær, som ble flyttet fra Beiarn, med vinduer fra Solbakk snekkerverksted, som felespiller Jens Solbakk var med å grunnla". Lundeng er en av de beste formidlerne av denne immaterielle kulturarven, og i tillegg er hun en underholdende forteller. Ekstra imponerende var opptredenen med kulturskoleelev Ingeborg Øvernes, som kastet seg ut i duett-spill med Lundeng. Forhåpentligvis gav det en ekstra inspirasjon til å fortsette felespillet.

dsc_8003.jpg

dsc_8005.jpg

Nrk.no Distriksendinga