Hver klasse hadde hver sin stasjon hvor de hadde konkurranser eller salg av ulike ting. I tilegg ble det salg av horn, kaker og kaffe. 
Totalt ble det samlet inn 17.283 kr! 

Vi takker for alle bidrag!