Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lyser nå ut til sammen 45 millioner kroner i tilskuddsmidler til inkluderende aktiviteter og språktrening. Søknadsfrist er 20. mai.

Et stort antall flyktninger fra Ukraina er i ferd med å bli bosatt i norske kommuner. For å understøtte det positive engasjementet til sivilsamfunnet og frivilligheten, foreslår regjeringen å bevilge ekstraordinære midler til organisasjoner som ønsker å gjøre en innsats.

Midlene skal brukes til nasjonale og lokale tiltak og aktiviteter som fremmer integrering. Målgruppen er flyktninger fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i asylmottak og nylig bosatte innbyggere i kommuner.

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter. Målet er å skape tillit og tilhørighet til lokalsamfunnet og motvirke utenforskap i den tiden flyktningene er i Norge.

Språktrening

Av de ekstraordinære midlene som lyses ut, er 15 millioner kroner foreslått øremerket norsk- og engelsktrening til flyktninger fra Ukraina. Nasjonal og lokale frivillige organisasjoner kan søke om å gjennomføre språktrening. i sin kommune.

Tilskuddsmidlene faller inn under ordningen “Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner”, og bevilges i tillegg til rammen på 38,28 millioner kroner i 2022.

Informasjonsmøte 3. mai

Tirsdag 3. mai kl. 18.00 holdes det et informasjonsmøte om ordningen.