Skoglekene er et samarbeid mellom, Norsk Skogmuseum, Hamar Naturskole, Skogkurs og Skogselskapet. Formålet er å motivere skolene/elevene til å bruke nærskogen i undervisningen, øke kunnskapen om skog og skape fysisk aktivitet i skolehverdagen. Skoglekene er en konkurranse for landets 5. klassinger. De innledende rundene foregår i skolens nærskog, der oppgavene handler om nærskogen og artene som lever der, og hvilken betydning skogen har for mennesket. Elevarbeidene sendes inn til bedømming, og de beste vil komme til en finale på Elverum i 8.juni 2022.

Elevene fra Beiarn er altså en av klassene som har kvalifisert seg til finalen gjennom sitt arbeid å kartlegge hvilke tresorter som er de vanligste i vårt nærområde, og hvilke bruksområder tre har. I tillegg hadde de en praktisk oppgave, og lagde hver sin trekopp (Koksi), som en del av konkurransen.

 

Her er juryens tilbakemelding:

Juryen har nå vurdert oppdraget og her kommer tilbakemeldingen på arbeidet.

Dette var et fint prosjekt, valg av treslag og produkter minner oss om vår nordlige del av Norge og gav dette prosjektet en fin ramme.

Dere har også jobbet veldig godt med tankekartet. Hele 70 produkter har dere klart finne. Det forteller at tre kan brukes til nesten alt.

Vi likte også godt måten dere presenterer arbeidsprosessen på. Her finner vi tydelige bilder med god tekst.

Vi synes også at bærekraftperspektivet kommer godt fram i denne besvarelsen.

Gratulerer med et godt gjennomført prosjekt!

 

I finalen skal fire elever fra klassen konkurrere i både teoretiske og praktiske oppgaver som har med skog og natur å gjøre, sammen med 10. klasser fra hele Norge. Kommunen og sponsorbidrag fra Salten skogselskap og Allskog, har bidratt til at hele klassen på 10 elever kan dra nedover til finalen, og oppleve dette sammen. Det var stor stemning i klassen da de fikk vite at alle kunne dra, og de gleder seg stort til både tur og til finalen.

Elevene i Beiarn har uteskole en dag i uken, der å bruke naturen i nærområdet er en viktig del av undervisningen. Denne erfaringen har vært viktig i konkurransen, og forhåpentlig vil bli viktig under finalen. Et av skolens verdiord er «Nysgjerrighet», og denne konkurransen bidrar i høyeste grad til dette. Gjennom uteskolen skaffer de seg erfaring ved å bruke naturen, og også øke kunnskapen om naturen vi har rundt oss.