Konkurransen i Elverum besto av flere oppgaver. De hadde både teoretiske og praktiske oppgaver. Eksempler på praktiske oppgaver de hadde er saging, spikring, bære egg i et snøre, vade over elv og å fiske, de hadde også oppgaver i forhold til jakt og skog, forskjellig artskunnskap fra temaene dyr og planter som blomster, trær og mose. De hadde blant annet eksempler på gevir, dyre eksrementer og kranier som de måtte gjenkjenne. Videre var også oppgaver fra temaene bioenergi og hva kan tre brukes til.

Her sanket 5. klassen bra mange poeng, og dette resulterte i seier i Skoglekene!

 

Beiarn kommune gratulerer!!