Samtidig ønsker vi å minne på om at åpen brenning av avfall som hovedregel er ulovlig i henhold til forurensningslovens § 7.
Åpen brenning i et begrenset omfang er i en del tilfeller lovlig fordi det anses som vanlig forurensning.
I Beiarn kommune gjelder følgende unntak fra forbudet:

  • Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål i friluft ved vann eller rennende vann.
  • Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
  • Brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta.
  • Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall så lenge det ikke medfører fare eller er til sjenanse for andre.
  • St.hansbål og andre kulturrelaterte bålbrenninger.
  • Ranke- og flatebrenninger i skogbruket.
  • Halmbrenning i jordbruket.
  • Åpen brenning i forbindelse med brannundervisning/brannøvelser arrangert av Salten Brann. 

Vi setter stor pris på at du ikke brenner avfall, og heller benytter deg av kildesortering gjennom renovasjonsordningen og Iris miljøstasjon på Høyforsmoen.