Denne informasjonen sendes nå ut for å minne om reglementets § 18, Åpen  spørrerunde.

Fra førstkommende kommunestyremøte – 15. oktober 2021, legges det rutinemessig til rette for  «Åpen spørrerunde».  Spørrerunden gjennomføres før ordinær saksbehandling starter og vil ha en varighet på inntil 30. minutter.

  1. Alle innbyggerne kan stille spørsmål.
  2. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.
  • Personlige saker, og saker som etter loven behandles for stengte dører, kan ikke tas opp.
  1. Spørsmålene leses av spørsmålsstilleren.  Ordføreren avgjør om han selv eller rådmannen svarer.  Spørsmålsstilleren gis anledning til å kommentere svaret.
  2. Spørsmålene må være forelagt ordføreren skriftlig senest tre dager før møtet.

 

Spørsmål sendes til post@beiarn.kommune.no 

Fullstendig reglement for kommunestyret finner du HER