Hvem kan søke?

Frifond er åpen for alle og det er ingen aldersgrenser på søkere

 

Kriterier for søknad

Arrangement må skje i Beiarn eller påvirke barn og unge i Beiarn kommune.

Barn og unge i målgruppe

Arrangement skal helst være gratis

 

Hvor mye kan søkes?

Det kan søkes om inntil 15,000,-

Ta kontakt med kultur og fritidskonsulent Chris Winfield eller Espen Karlsen hvis du/dere har et større prosjekt du vil presentere til ungdomsrådet

 

Søknadsfrist

Vi tar imot søknader fram til vi er fri for penger!

Søknader vil bli behandlet fortløpende i ungdomsrådets månedlige møter

Søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett kan sendes til post@beiarn.kommune.no