Arne har tjenestegjort som folkevalgt for Beiarn og Beiarsamfunnet over virkelig lang tid.
Han har vært kommunestyrerepresentant i 44 år, herunder ordfører i 8 år og formannskapsmedlem i 28.
Han har de siste to periodene også vært vara til Kommunestyret og er medlem av kontrollutvalget.
Han har også hatt en rekke styreverv hvor han har representert kommunen.

Det er få, om noen, som kan vise til et så aktivt engasjement for kommunen sin som Arne.
Dette var virkelig vel fortjent.

Beiarn kommune gratulerer!

Montert Arne_trans.png