Oppstart mandag 14.08.23 og til 10.09.23, arbeidstid fra 07:00 til 19:00.
Veien kan bli stengt inntil 2 timer, gjennomslipp av kollektivtransport, nødetater og hjemmetjeneste.