Døde fugler skal ikke i restavfallet
For å unngå smittespredning skal ikke døde fugler legges i restavfallet. Ved avfallsanlegget på Vikan, oppbevares restavfallet i ''plast'', som andre måker og dyr kan ta hull på, og derigjennom smittes. Dette fremgår også av mattilsynets hjemmeside.


Håndtering av enkeltfugler
Foreløpig er det kun enkeltmeldinger om døde fugler, og enkeltfugler kan leveres til et Iris miljøtorg av personen som har funnet denne.
Innbyggeren skal melde funnet inn til kommunen og til mattilsynet for registrering av død fugl. Beskjed sendes til: innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no 

Ved levering av en død fugl til miljøtorget må fuglen være pakket i en tett dobbel plastpose eller - sekk. Denne skal teipes igjen for å sikre at plasten blir helt tett.

Miljøtorgene holder ordinære åpningstider for mottak av enkeltfugler.


Håndtering ved økende antall tilfeller
Dersom influensaen tiltar, og antall døde fugler øker, må kommunen organisere innsamling. 

Se nærmere på Iris Salten sine hjemmesider