Beiarn kommune har de siste dagene mottatt meldinger om at sau på beite jages av løse hunder, både jakthunder ikledd gule vester, og andre hunder.
Det er spesielt for området Ramskjell – Tollå vi mottar varsler. Vi presiserer at generell båndtvang for hund gjelder fram til 20. oktober i Beiarn kommune, med unntak for bl.a. gjeterhunder i arbeid og jakthunder under utøvelse av lovlig jakt. Inntil 10. september skal fuglehund som brukes til rypejakt og jakt på annen hønsefugl i fjell og li, være i bånd.
Har jegerne fått lov av grunneieren til å jakte med hund, kan den slippes fra jaktstart - men bare under jaktutøvelsen.

Vi henstiller til at båndtvangsbestemmelsene blir respektert for å unngå jaging og skade på rein og bufe i Beiarn.
Under høstjakta er det stor sannsynlighet for å treffe sau og lam på tur heim etter beitesesongen.
Sankearbeidet vanskeliggjøres dersom dyrene stresses av løse hunder. Vi anbefaler sauereinhetskurs for alle hunder som ferdes med sin eier i fjellet.