Gildeskål kommune inviterer i samarbeid med Kigok og andre partnere til Basecamp Salten på Våg, Sandhornøy, 18. – 20. september.
Basecamp Salten skal både være en møteplass for ungdom fra kommunene i Salten og skape interesse for friluftsliv.

Påmeldingsfrist 26.august.
Fyll ut påmeldingsskjema og send til ove.hjerde@beiarn.kommune.no

Pris kr. 300,-

Maks 10 plasser forbeholdt ungdom bosatt i Beiarn, først til mølla 😊

I 2021 er det Beiarn Kommune som skal være vertskap for Basecampen.

Invitasjon program
Invitasjon aktiviteter
Påmeldingsskjema