Det er begrenset antall plasser og "førstemann til mølla"-prinsippet gjelder. Det koster 300 kroner å delta, men kommunen har også 5 gratisplasser forbeholdt deltakere fra lavinntektsfamilier eller deltakere med innvandrerbakgrunn. Meld fra om dette ved påmelding.

Det er med reiseledere fra hver kommune, og deltakere og reiseledere overnatter kommunevis i telt/lavvo. Campen rigges ved hallen på Rødøya og det serveres mat på arrangementet.

 

Spørsmål om arrangementet kan stilles til arrangementskoordinator Ove Hjerde på tlf. 477 06 717 eller ove.hjerde@beiarn.kommune.no
OBS! Søknadsfrist 18. juni! Egenandel 300,- 

 

Informasjon til deltaker

Informasjon om aktivitetene

Påmeldingsskjema