Det blir oppstart av damesvømming mandag 13.1 kl 20.00.
Tilbudet er tilgjengelig for damer med Frisklivkort. Det er også damesvømming ondag kl 20.00

 

Det blir oppstart av babysvømming onsdag 15.1 kl 14.00