beiarjam_logo.jpg

Vil du være med å arrangere?

«Beiarjam» er idéen om å samle musikklivet i Beiarn. En ny happening rundt en uformell, sosial helaften. Tanken er å lage en arena der folk med og uten band i Beiarn kan møtes, uavhengig av sjanger eller alder, enten du bor i Beiarn eller er flyttet ut. Veien er den samme som sist.

 

Har du lyst til å være med på planleggingen?

Vi tenker oss et 3-delt arrangement mellom klokken 12.00 og 02.00, der de yngste får starte først, litt roligere takter på ettermiddagen, og en mer rocka versjon på kvelden. Det kan rigges opp en utescene bak Moldjord skole, og skal dette bli en helaften, trenger vi hjelp av både musikere og medarrangører. Gjerne noen som kan begge deler. Lydtekniker blir leiet inn.

 

Musikere:

Send oss bandnavn, hvor mange medlemmer dere er og hvilke instrument dere spiller. Her kan man kjøre på med kor og korps også. Kanskje klarer vi å organisere et lite husband for solomusikere som trenger komp. Hvor mye den enkelte kan spille vil være avhengig av hvor mange grupper som settes sammen, på bakgrunn av hvor mange som melder seg på. 

 

 

Arrangører:

Skriv hvem du er som privatperson og/eller hvilket lag dere er. Vi vil ha hjelp til ALT (planlegging. forberedelser/rigging, teknisk scenearbeid, vakter, salg av mat og drikke m.m. Dette kan også gi ekstra inntekter til laget.

Everybody wins!  

 

Svarfrist 20. mai!

Svar sendes til janne.berntsen@beiarn.kommune.no  eller på sms til 91194961  

Med hilsen en foreløpig liten komité. Frank Einar Vilhelmsen, Astri Aspmo, Bjørn Kristensen, Gudbjørg Navjord, Janne Berntsen