Nordland fylkeskommune har gitt støtte på 15 000 kr, og de pengene har vi brukt til å kjøpe 2 billedbokhyller som er plassert i barnehagens avdelinger.
Vi har også kjøpt inn litt ekstra bøker for denne aldersgruppa.

Egentlig skulle vi hatt en fin åpningsmarkering der biblioteksjefen kom innom og leste for ungene, men korona gjorde at også dette ble begrenset. I stedet ble det digital lesestund via Teams, der biblioteksjefen møtte ungene og leste for de eldste i de to avdelingene. Veldig trivelig stund, og veldig trivelig å høre at ungene er glad i bøker og lesing. Ungene fikk også utdelt hver sin veske, som de kan bruke når de skal låne bøker. Det kan være lurt å ha et sted å ha lånebøkene liggende fast.

Tilbudet skal gjøre det enklere for barn og foreldre å få lånt bøker. Vi vet at det ikke alltid er enkelt å komme seg innom biblioteket. Særlig nå når det er redsuert åpningstid.
Nå kan man enkelt låne i barnehagen. Man skriver seg bare inn i ei bok, med hva man har lånt. Når man leverer bøkene tilbake krysser man det bare ut igjen.
Det er helt "ufarlig". Man får ikke purringer, ingen gebyr eller erstatningskrav. Men vi håper selvfølgelig at bøkene skal komme tilbake igjen før det har gått alt for lang tid, sånn at flere kan få låne dem.

Da håper vi ungene og de voksne får mange gode lesestunder framover!

Åpning barnehagebiblioteket Tollå
Glade barn på avdeling Tollå

Åpning barnehagebiblioteket Moldjord
Unger fra avdeling Moldjord hører på boklesing via dataskjermen

10 gode grunner til å lese bøker