Det innkalles til møte i Krisestaben til i dag kl 13.30 på møterommet på Kommunehuset.

 

Situasjonen med abnorm vannføring i Beiarelva er årsaken. Kommunal bru over til Hammarnes er stengt og fylkesveien opp til Beiardalen er nå delvis oversvømt ved Myrvoll. Elever til Beiardalen sendes av den grunn nå hjem.

 

Krisestaben settes for oppdatert situasjonsrapportering og vurdering av tiltak på kort og noe lengre sikt.

 

Det meldes om at elva viser tegn til å roe seg, men staben settes likevel.