På møtet vil du treffe kommunens prosjektgruppe som har ansvaret for utarbeidelsen av prosjektet.

Prosjektgruppa vil presentere byggets innhold og foreliggende plantegninger, samt visualiseringer fra noen av rommene.

Plan over utomhusområdet vil også bli vist og gjennomgått. Det vil bli vist illustrerende bilder som synliggjør hvordan bygget vil fortone seg på tomta på Storjord. Det vil ellers bli gitt informasjon om status i prosjektet og hvor langt prosessen er kommet.