• Det som averteres her er hele garasjens byggverk som befinner seg over betongplata.
• Betongdelen tenker vi selv å få revet og fjernet nokså rett etter at selve byggverket er borte.
• Det er en forutsetning at garasjen inkludert alt av rivingsavfall fjernes innen 1. juni 2023.

Garasjens mål:
• Bredde ca 6,3m
• Lengde ca 7,5m pluss takoverheng på 75 cm foran portåpning
• Høyde ca 4,5m • Innvendig vegghøyde er ca 2,9m
• Takutstikk langvegger og røstvegger kommer i tillegg.

Enkel beskrivelse
• Alder på byggverket antas å være ca 20 år gammelt.
• Garasjen er et tradisjonelt byggverk - oppbygd av bindingsverk og selvbærende takstoler c/c 60. Takvinkel ca 27 grader.
• Det er montert asfaltplater på utsiden av bindingsverk. Innvendig ikke kledd.
• Utvendig er vegger kledd med tømmermannsbordkledning.
• Garasjeport mangler, vindu i røstvegg er knust, ellers er det en inngangsdør ved siden av portåpning.
• Oppå takstolene er det lagt undertak av grønn presenning. Over det er det lektesjikt og taktekke som består av ståltakplater.

Budgiving
• Bud merket - Garasje Storjord - leveres i lukket konvolutt på servicetorget innen 1. mars 2023.
• Tilbyder bes i tillegg til beløp om å oppgi fullt navn, adresse, e-post og telefonnr.
• Den som leverer høyeste budet og forplikter seg til å fjerne garasjen innen gitte frist får tilslaget.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Geir Hansen
95 74 63 62
geir.hansen@beiarn.kommune.no